Skip to main content

Vállalati Krízismenedzsment - Interim menedzsment

Vállalati Krízismenedzsment

A krízis kis valószínűséggel bekövetkező, de extrém következményekkel járó esemény, helyzet, melynek megoldására nincsenek se kipróbált minták, se tapasztalt vezetők. Jelentkezhet váratlan helyzetek következtében, de kialakulhat lassan, hosszabb időtávon is, kisebb megoldatlan problémák egymásra rakódásából. A vállalati krízis gyakran az egész szervezetet érinti, ezért egy vezető sem tud egyedül megbirkózni vele, az egész vezetői csapat mobilizálása szükséges. Milyen tényezők vezethetek a krízishelyzetek kialakulásához és hogyan járul hozzá az interim menedzser a krízismenedzsment hatékonyságához? Blogposztunkban megválaszoljuk ezeket a kérdéseket!

Mi idézhet elő krízishelyzetet?

A krízishelyzet kialakulásához alapvetően két út vezethet. Az ok lehet valamilyen hirtelen sokk, pl. vis major, pandémia, ellátási lánc összeomlása, chiphiány stb. (sudden crisis). Ezek általában nyilvánvaló, azonnal felismerhető krízisek, amelyeknél nem is kérdés, hogy rögtön cselekedni kell.

Előfordulhat azonban olyan helyzet is, amikor a krízis kialakulásának hátterében hosszan tartó, folyamatosan eszkalálódó problémák egymásra rakódása (sustained crisis) áll. Az ilyen jellegű krízishelyzet többféle tőről fakadhat, például:

  • Vezetői hiányosságok, kiégés
  • Emberi lustaság, hanyagság, mulasztás
  • Rossz döntések, hibák, félrekezelt problémák egymásra rakódása
  • A business-as-usual teljesen elvonja a figyelmet a krízisről (nem látják a fától az erdőt)
  • A krízis korai jeleinek fel nem ismerése, vagy tagadása

Krízismenedzsment interim menedzser vezetésével

Krízisben a vállalat lépéskényszerbe kerül, előre nem tervezett, a stratégiában nem szereplő intézkedéseket kell meghoznia, hogy elkerülje a katasztrófát. A krízis megoldása radikális változást igényel, amely alapjaiban tér el a korábbi "normálistól". Mindez olyan vezetőt kíván, akinek egyrészt nagy tapasztalata van radikális változások gyors és sikeres megvalósításában, másrészt, aki a komfortzónáján kívül is higgadtan és magabiztosan képes vezetni a céget. A krízis szituációk megoldásában a gyorsaság és a megoldásra fókuszálás a kulcs.

Mivel a szervezetek általában nem krízis helyzetek megoldására készülnek, ezért házon belül nem áll rendelkezésre a szükséges tudás és tapasztalat. Gyakran külső segítséget kell bevonni, ekkor léphet színre egy interim menedzser.

Az Interim Kft. legfontosabb feladata ilyen megkereséseknél a diagnosztizálás. Előfordulhat, hogy a cég maga sem jutott el a felismerésig, nem tudja, hogy krízisben van, vagy tudja ugyan, de tagadásban van. Ekkor elsődleges célunk a bizalomépítés, hogy őszintén tudjunk beszélni és együtt gondolkodni az ügyféllel.

A közös probléma-definiálás után napokon belül munkába álló interim menedzser csak a krízisre fókuszál. Aktívan feltárja a gyökérokokat és minden feltételezést validál. Előfordult már olyan helyzet is, hogy interim menedzserünk befeküdt a termelő gépek alá, hogy saját digitális kamerájával rögzítse a gépek hibás működését. Sokszor csak ekkor derül ki, hogy mekkora igazán a probléma.

A tényfeltárást a transzparens, gyakorlatias akcióterv elkészítése és végrehajtása követi. Érdemes számolni azzal, hogy a radikális változások bevezetése gyakran konfliktushoz vezet. A válságmenedzsment tehát legtöbbször konfliktuskezelés is, amiben az Interim Kft. vezető tanácsadói segítik az interim menedzsert és a megbízót.

Krízismenedzsment: valós példák az Interim Kft. portfóliójából

Egy orvosi technológiai startup esete

Magyar start-up cég fejlesztett ki egy új orvosi műszert, amely befektetői érdeklődést váltott ki és skandináv tulajdonba került. Az új tulajdonosok célja a sorozatgyártás és az erre épülő értékesítés volt.

Gyártási problémák és minőségi hibák jelentkeztek, ami aláásta a cég reputációját, ezért az Interim Kft.-t vonták be a helyzet kezelésére. Cégünk felmérte, hogy mekkora a baj, és megállapította, hogy a berendezés még nem érett meg a sorozatgyártásra és a termékfejlesztés sincs a megfelelő állapotban.

Az Interim programot készített a termék gyárthatóvá tételére, a fejlesztési szemlélet megváltoztatására (személyi konzekvenciákkal). Javaslatunkra a termék gyártását áthelyezték egy tapasztalt leányvállalathoz, a magyar cég bezárt, és a termék ma is létezik gyártható és piacképes állapotban.

Az esettanulmány az alábbi linken érhető el: Orvosi technológiai ötletből termék

Egy autóipari alkatrész-gyártó cég esete

Egy ismert autóipari biztonsági termékek gyártójának magyar leányvállalata az alábbi problémákkal szembesült: az anyacég és a leányvállalat közötti nehézkes kommunikáció; a gyártóeszközök műszaki állapotának, rendelkezésre állásának problémái; kifogásolható termelési fegyelem. A problémák együttesen a vevők kiszolgálásának késedelméhez és a minőség romlásához vezettek.

Az Interim Kft.-t azzal bízták meg, hogy tárja fel a hibaokokat és javítsa a termelési hatékonyságot. A cégünk által készített felmérés rávilágított a főbb problémákra, úgy mint az információhiányra, a gyártóberendezések nem megfelelő működésére, a karbantartás hiányára és a vezetői demotiváltságra.

Az Interim irányításával javultak a termelőberendezések képességei és az OEE mindhárom faktora, a munkautasítások pontosabbak és számonkérhetők lettek, új alapokra helyeztük a karbantartást, bevezettük a vezetői elszámoltató rendszert, javult a munkatársak motivációja. Javasoltuk a központ és a leányvállalat közötti kommunikáció és együttműködés javítását is.

A gyártási hatékonyság növekedett, az egyik vezető, aki nem volt kellően együttműködő, rövidesen távozott a cégtől, a másik pedig, aki élt a változás adta lehetőségekkel, felfelé ívelő pályára került, akárcsak az üzem teljesítménye.

Az esettanulmány az alábbi linken érhető el: Elnyúló válság megoldása

Mit tanulhatunk ebből?

Az Interim Kft. interim menedzsereinek és vezető tanácsadóinak a tapasztalatai is alátámasztják, hogy az elhúzódó krízisek kezelése azért is bonyolult, mert a kialakulásuk is egy hosszú “lappangási” időszak alatt történik és sokszor nem függetlenül a korábbi vezetők hibás, vagy nem elégséges döntéseitől. Ezért az elhúzódó krízisek felismerése is nehéz belülről, legtöbbször valamilyen kísérő jelenség formájában jelentkeznek, és gyakran csak a “külső szem” hozza felszínre az alap-okokat.

Itt van nagy szerepe az interim megoldásnak: mi általában egy-egy ilyen “kríziskísérő jelenség” kapcsán kerülünk kapcsolatba a megbízókkal, akik egy azonnali, nyilvánvaló krízis megoldására koncentrálnak. Azonban a bemutatott esettanulmányokból is látható, hogy valójában valamilyen többé-kevésbé rejtett ok a krízis gyökere, ami nem feltétlenül azonnali, “gordiuszi” kezelést igényel.

Ez azért tud kiderülni, mert menedzsereink kívülállóként, objektíven, függetlenül, de 100%-ig a megbízó iránti elkötelezettséggel és lojalitással dolgoznak a probléma igazi megoldásán.

Az Interim Kft. krízismenedzsment szolgáltatásának igénybevétele a krízisek megoldása céljából egy hatékony módszer.

Korábbi bejegyzéseink

Az interim menedzserek világa: INIMA Annual Survey2024
OKR és KPI: vállalati előrehaladás követése
Munkaerő-gazdálkodás: a létszámváltozás dinamikája
Interim menedzsert csakis szolgáltatótól!
Hogyan függ össze a wellbeing és az interim menedzser?
Munkaerő-kölcsönzés: ez lenne a jövő foglalkoztatási formája?
Fejvadászat: szemezgetés a legjobbak közül
Üzleti tanácsadás: ez a legjobb módja a külső szakértő bevonásának?
Hiányszakmák: a beszerzőtől az orvosig, ember kell a gátra!
Interjú Uray Györggyel, az Interim Kft. projektmenedzserével