Skip to main content

OKR és KPI: vállalati előrehaladás követése

OKR és KPI: vállalati előrehaladás követése

Russ Harris amerikai pszichoterapeuta azt mondta: „A hatékony célkitűzés valójában egy képesség, és gyakorlásra van szükség, hogy beletanuljunk”. A megfelelő célok meghatározása sem a magánéletben, sem pedig az üzleti világban nem egyszerű feladat. Óriási tudásra és tapasztalatra van szükség, különösen annak fényében, hogy a megfelelő irányok kijelölése alapjaiban határozza meg az üzlet sikerességét. A titok nem más, mint a célok tudatos kitűzése és az azok felé haladás folyamatos nyomon követése. Ebben a kontextusban két alapvető fogalom kerül fókuszba: a KPI (Key Performance Indicator) és az OKR (Objectives and Key Results). Előbbi évtizedeken keresztül az egyik legelterjedtebb fokmérő volt, egyre több vállalat ébred azonban rá arra, hogy vannak esetek, amikor az OKR-ek alkalmazása a célravezetőbb. 

A teljesítmény mérése a vállalaton belül

A vállalat teljesítményének mérése nélkül lehetetlen lenne követni a haladás irányát és mértékét. Nem véletlen, hogy ilyen-olyan módon minden vállalat gondot fordít a monitorozásra. Az Advanced Performance Institute és az Actuate felmérése szerint a vállalatok 36%-a rendszeresen gyűjti és elemzi a teljesítményadatokat, 20% azonban egyáltalán nem szentel ennek figyelmet vagy csak igen kezdetleges formában. A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek kétharmada a KPI-ok mentén végzi a követést. A KPI-ok valóban hasznos mérőszámok, sok helyzetben azonban nem állják meg a helyüket, túlságosan szűk perspektívát engednek.

Az üzleti siker nem pusztán az eladások növelését vagy a bevétel maximalizálását jelenti. A valódi siker a jól meghatározott célok elérésében rejlik, amelyhez elengedhetetlen a teljesítménymérés fontosságának felismerése és értékelése. A KPI-ok és OKR-ek alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy világos képet kapjunk arról, hol állunk jelenleg, és milyen lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy továbblépjünk. Ennek megértése nélkülözhetetlen minden szervezet számára, amely hosszú távú sikerre törekszik a változékony piaci környezetben.

OKR és KPI: célok és mérések

A vállalati világ tele van szakkifejezésekkel, ilyen az OKR és a KPI is. Mindkettő a vállalati siker kulcsa, de hogyan is definiáljuk őket, és milyen területeken hasznosíthatók a leginkább?

Mi az OKR?

Az OKR, azaz a Célok és Kulcseredmények rendszere egy módszer, amelynek középpontjában a célkitűzések, illetve az azok eléréséig vezető folyamat áll. Az OKR megközelítés azon alapul, hogy világosan definiált, ambiciózus célokat tűzünk ki, melyek elérését mérhető kulcseredményekkel tudjuk értékelni.

Egy digitális marketing csoport OKR-jei lehetnek például:  

 • Cél: Növelni a webhely forgalmát az elkövetkező év végéig 20%-kal.  
 • Kulcseredmények:
  • A blogbejegyzések számának növelése (heti plusz 2 blogbejegyzés)
  • Az átlagos oldallátogatások hosszának növelése 30%-kal.

Alkalmazási területek:

 • Vállalati stratégia: Az OKR kiváló eszköze a vállalati jövőkép és misszió operatív tervbe ültetésének.
 • Projektmenedzsment: Egy nagyobb projekt céljainak és várható eredményeinek meghatározására is hatékonyan használható.
 • Személyes fejlődés: Egyéni karrier célkitűzések megfogalmazására és elérésének támogatására is alkalmazható.

Mi a KPI?

A KPI-ok, vagyis a Kulcs Teljesítménymutatók, amelyek konkrét, mérhető adatokkal szolgálnak egy szervezet vagy annak egy részének teljesítményéről egy meghatározott időszak alatt. A KPI-ok segítenek abban, hogy lássuk, milyen hatékonyan éri el a vállalat a kitűzött pénzügyi és nem pénzügyi céljait.

Egy értékesítési csapat esetében a KPI lehet:  

 • Az új vevők számának növelése havi 7%-kal.  
 • Az átlagos értékesítési tranzakció értékének növekedése 10%-kal egy negyedév alatt.

Különböző iparágakban való felhasználása:

 • Pénzügyi szektorban KPI lehet például: a bevétel növekedése, a profit, a költségcsökkenés.
 • Kiskereskedelemben KPI lehet például: az értékesítési adatok, készletforgási ráta, vásárlói elégedettség.
 • IT és technológia területén KPI lehet például: a rendelkezésre állás, a rendszerstabilitás, az ügyfélszolgálati válaszidők.

Az OKR-ek és KPI-ok alkalmazása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy világosan kommunikáljanak, mérjék előrehaladásukat és hatékonyan irányítsák erőforrásaikat a meghatározott célok elérése felé. Milyen előnyökkel jár az egyik és milyenekkel a másik megközelítés?

Miért lett ennyire népszerű a KPI?

A KPI-ok kiváló eszközök a vállalati teljesítmény objektív mérésére és követésére. Ezen mutatók segítségével a vállalatok képesek felmérni, hogy milyen mértékben érik el a stratégiai és operatív célokhoz kötődő kulcsfontosságú célokat. Ezáltal lehetőséget biztosítanak a folyamatos javulásra, az elszámoltathatóság növelésére, és egyértelmű képet adnak a teljesítményről.

Azonban a KPI-k túlzott alkalmazása vagy a helytelen mutatók követése átláthatatlansághoz vezethet, amely elvonja a figyelmet a valódi célkitűzésektől, és demotiválhatja a csapatokat, ha irreálisan magas elvárásokat állítanak fel előttük.

Az OKR-ben rejlő perspektíva

Az OKR rendszere inspiráló célok megfogalmazására ösztönöz, amelyek konkrét, mérhető eredményekhez kapcsolódnak. Elősegíti a prioritások tisztázását, a források hatékony allokációját, előmozdítja az átláthatóságot és erősíti a csapatszellemet azáltal, hogy mindenki tudja, mi a közös cél. Ez egyben növeli a munkatársak elkötelezettségét és motivációját is.

Pontosan azokon a pontokon nyújt többet, ahol a KPI gyengébb. Nem hagyja, hogy elveszítsük a fókuszt, elvesszünk a mutatók tengerében, hiszen a lényeg nem más, mint a fő célkitűzések elérése. Az egész céget kovácsolja egy egységbe annak köszönhetően, hogy egy közös célt jelöl ki, nem pedig a részegységek által elérni kívánt mérföldköveket. Ezzel nem eshetünk abba a hibába, hogy a vállalaton belül mindenki gőzerővel dolgozik, csak éppen ellentétes irányba hajtja a pedálokat.

A KPI és az OKR egymástól nem teljes mértékben elhatárolható, remekül képesek együttműködni. Erről szól a következő fejezet.

Eltérő megközelítés, közös cél

A KPI és az OKR más megközelítést követel meg. Az OKR nagyobb képet fest elénk, egy stratégiai nézőpontot kínál, ahol a fő hangsúly a vállalati célok megfogalmazásán van. Itt a cél az inspiráció és a motiváció – egy világos irány, amerre a vállalat el szeretne indulni. Ezzel szemben a KPI-ok azok a lépésről lépésre haladó, operatív mérőszámok, amik segítenek nyomon követni, hogy valójában mennyire közelítünk a kitűzött célok felé és biztosítani, hogy minden feltétel adott legyen a céleléréshez.

Az igazi varázslat akkor történik, amikor ez a két eszköz összefonódik. Az OKR a probléma felismerésére és a célok kitűzésére fókuszál, míg a KPI-ok a folyamat során nyújtott támaszt jelentik, segítve az eredmények mérését. Az OKR segít megértetni, mit szeretnénk elérni, míg a KPI megmutatja, hogy állunk ebbe az irányba való elmozdulásban.

Az OKR és a KPI együtt olyan eredményeket hozhat, amelyek egyedülállóan pozitívan befolyásolják a vállalat irányát és teljesítményét.

Az interim vezetők és a teljesítménymérés

Az interim menedzsment világában a KPI-ok és az OKR-ek egyaránt fontos szerepet töltenek be, vezetői szempontból azonban inkább az utóbbiak használatosak. Amikor egy interim vezető érkezik egy vállalathoz, meghatározott célkitűzések mentén kezdi meg munkáját. Akárcsak az OKR megközelítés esetében, itt is a célelérésé áll a középpontba, az összes lépés, követendő kulcseredmény ennek szellemében születik meg.

Amikor az interim vezetőkről beszélünk, gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni, mennyire lényeges szerepet játszanak a vállalati struktúrában és projektmenedzsmentben. Ezek a szakemberek nem csak egy bizonyos feladatot hajtanak végre, hanem gyakran alapvető változásokat vezetnek be. Éppen ezért a tevékenységük és eredményeik nyomon követése különösen fontos - nem csak saját sikerük, hanem az egész vállalat jövője szempontjából is.

Az interim vezetőket nem csak az adott feladat elvégzésében kell értékelni, hanem abban is, hogyan tudnak értéket és pozitív változásokat hozni a szervezetbe. Az OKR-ek segíthetnek az ilyen típusú vezetőknek abban, hogy világos irányt szabjanak, és konkrét, elérhető célokat tűzzenek ki.

Az Interim Kft.-nél tisztában vagyunk azzal, hogy a projektek követése, monitorozása, kézben tartása olykor nehéz, éppen ezért minden interim menedzser munkáját egy-egy siker menedzser is támogatja. Így biztosítjuk a megfelelő haladást a kitűzött célok felé.

További információk az Interim Kft.-ről a weboldalunkon!

Korábbi bejegyzéseink

Az interim menedzserek világa: INIMA Annual Survey2024
Vállalati Krízismenedzsment
Munkaerő-gazdálkodás: a létszámváltozás dinamikája
Interim menedzsert csakis szolgáltatótól!
Hogyan függ össze a wellbeing és az interim menedzser?
Munkaerő-kölcsönzés: ez lenne a jövő foglalkoztatási formája?
Fejvadászat: szemezgetés a legjobbak közül
Üzleti tanácsadás: ez a legjobb módja a külső szakértő bevonásának?
Hiányszakmák: a beszerzőtől az orvosig, ember kell a gátra!
Interjú Uray Györggyel, az Interim Kft. projektmenedzserével