Skip to main content

Elnyúló válság megoldása

Ügyfél

A megbízó vállalat nagy tapasztalattal és hírnévvel rendelkezik az autóipari biztonsági termékek gyártásában. A magyarországi leányvállalat az anyacég által kiválasztott beszállítópartner berendezésein gyárt a megbízó központjában fejlesztett termékeket.

Probléma

A magyar leányvállalatnál mennyiségi és minőségi kibocsátási problémák jelentkeztek, és más anomáliákra is fény derült:

 • a kommunikáció az anyacég és a leányvállalat között nem volt felhőtlen,
 • a gyártóeszközök műszaki állapota, rendelkezésre állása komoly kérdéseket vetett fel, amely mind a konstrukcióra, mind a karbantartásra hatással lett,
 • a termelési fegyelem kifogásolható volt.

Mindezek következményeként a vevők kiszolgálásának késedelme és minősége olyan méreteket öltött, hogy a központ megbízta az Interim Kft-t a hibaokok feltárására és a termelési hatékonyság (OEE, vagyis az Overall Equipment Effectiveness) javitására.

Az Interim által elvégzett gyors felmérés a következő eredményekre vezetett:

 • cégszinten nincs elegendő ismeret az OEE lényegéről, méréséről,
 • a gyártóberendezések képessége és megbízhatósága nem éri el az iparágban megkívánt szintet,
 • a magyar leányvállalatban a karbantartás (beleértve a TPM-et, azaz a Total Productive Maintenance-t is) nem megfelelő, vagy egyáltalán nincs,
 • a magyar leányvállalat (közép és felső-) vezetői demotiváltak, több energiát fordítanak a központtal folytatott vitákra, mint a vállalat teljesítményének javítására.

Megoldás

Az Interim következtetése szerint a problémák legfontosabb okai elsősorban az operáció (termelés, karbantartás) terén keresendők, ezért a következő változtatásokat hajtottuk végre:

 • a termelőberendezések képességének javítását a beszállító bevonásával,
 • az OEE mindhárom faktorának javítását,
 • a munkautasítások pontosítását és betartatását,
 • a karbantartás alapjainak újradefiniálását és betartatását.

Ezen kívül az Interim komoly tennivalókat talált például a vezetői elszámoltatási rendszer bevezetésében, a munkatársak motiválásában, a központ és a leányvállalat együttműködésének fejlesztésében. Ezeken szintén javítani, változtatni kellett.

Eredmények

Az Interim Kft azonnal programot készített a hatékonyság erősítésére, és napi monitorozással, valamint különböző intézkedésekkel a gyártási hatékonyság folyamatosan javult.

A két üzem vezetője közül az egyik “beleállt” a programba és az üzem látványos és tartós eredményeket ért el, a vezető ma is ott dolgozik. A másik üzem vezetője csak látszólag támogatta a programot, viszonylag csekély eredménnyel, rövidesen távozott a cégtől, ami további hatékonyságnövekedést eredményezett.