Skip to main content

Vezetőpótlásból válságkezelés

Egy Közép-Európában működő cégcsoport két magyarországi ipari cégét kívánta a cégcsoportba  integrálni.

Az előzmények

A két, integrálandó cég közös CFO-ja, aki egyben a Back Office Operatív vezetője is volt, felmondott, a pótlása pedig előreláthatóan hosszabb időt vett igénybe. Az eredeti feladat “gap management”-ként fogalmazódott meg, biztosítani a feladatok ellátását, amíg az új, állandó CFO-t nem találják meg.

A bonyodalmak

Az egyik integrálandó cég korábbi tulajdonosaival hosszabb távú együttműködést terveztek az új tulajdonosok, de a felszínre kerülő belső feszültség miatt ez a megoldás kudarcba fulladt. A hirtelen megnövekedett fluktuáció újabb, azonnal kezelendő kérdéseket vetettek fel.

A másik integrálandó cégnél inkább a folyamatok szabályozatlansága, szintén a megnövekedett  fluktuáció és egy banki kölcsön visszafizetésének terhei okoztak gondot.

Még a feladatok véglegesítése során kiderült, hogy mindezeket a problémákat egy nem kellőképpen bevezetett ERP rendszerrel járó nehézségek is fokozták.

A krízis

A látszólag váratlanul felszínre került problémák halmaza, a vezetők és szakemberek távozása, a helyzet téves felmérése azt eredményezte, hogy egy viszonylag egyszerű gap menedzsment helyett egy komplex projekt menedzselési feladat megoldása várt az Interim Kft-re, egy széthullóban lévő, vagy már széthullott, alul-motivált szervezetben.

Időközben magasabb szinteken is változások történtek:a két integrálandó cég közös ügyvezetője is távozott rövid úton. Ezt követően a Holding felelős és a 2 magyar céget támogató vezetői is távoztak, és pozíciójukat csak pár hónap múlva sikerült újra betölteni. (Innen szép nyerni!)

A felmérés eredménye

Erre a feladatra olyan interim menedzsert ajánlottunk és választott ki a megbízónk, aki szakmai tapasztalata és felkészültsége mellett pozitív emberi és vezetői magatartásával képes sikeresen stabilizálni a két cégben a fluktuáció és feszültségek okozta személyi és személyzeti helyzetet. Az elfogadhatatlan ERP helyzetet is rövid távon orvosolni kellett.

Megoldás, következmények

Az eredetileg megfogalmazott feladathoz képest “túlkvalifikált” interim menedzserünk közreműködésével nagyon rövid idő alatt

  • stabilizálódott a szervezet, az alkalmazottak motivációja nőtt, az új munkatársak jól beilleszkedtek,
  • a pénzügyi adminisztráció területén a feladatok tisztázásra kerültek, új kontrolling és riporting rendszer került bevezetésre,
  • az ERP rendszer átalakítása elkezdődött, ami a vezetői döntésekhez szükséges információk minőségének és időbeliségének a javulását eredményezték,
  • sikerült a finanszírozási feladatokat jól megoldani, a kintlévőségeket csökkenteni.

Az ERP rendszer átalakításával kapcsolatos „last-minute” feladatok és a szűk idősáv miatt a projekt időn belül nem sikerült teljes mértékben átadni ezt a feladatot a közben kiválasztott állandó CFO-nak, de az Interim Kft és az interim manager a projekt végét követően is rendelkezésre állt, a kérdések megválaszolásában.

Az integráció sikeres volt, a válsághelyzetet megoldottuk.