Felhasználási feltételek

 1. A felhasználási feltételek hatálya

Az Interim Vezető Szolgáltató Kft. által fenntartott magyar, angol és német nyelvű honlapok (interim.hu, interim-cee.eu) az Ön mint “Felhasználó” által történő bármilyen használata a jelen Felhasználási feltételek hatálya alá tartozik.

A Honlapok felhasználásával/felkeresésével Ön korlátozások és/vagy módosítások nélkül elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem kívánja teljes körűen elfogadni a felhasználási feltételeinket, kérjük, hogy ne használja ezeket a honlapokat.

 1. A honlap tartalmához fűződő jogok

A honlap teljes tartalma – minden szöveg és képi ábrázolás (“Tartalom”) – az Interim Vezető Szolgáltató Kft. vagy harmadik személyek (szellemi) tulajdonát képezi, amire minden jogot fenntartunk, hacsak nincs ezzel kifejezetten ellentétes megjegyzés feltüntetve.

Ezen felül minden olyan tartalom, amely (kereskedelmi) márkát, logót vagy egyéb jelölőt ábrázol, az Interim Vezető Szolgáltató Kft. vagy harmadik személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegye.

Tilos a tartalom bármilyen jellegű felhasználása, kivéve, ha arra a jelen feltételek szerint kerül sor, vagy az arra jogosult írásbeli felhatalmazása alapján megengedett (részletesen lásd: 3. pont).

Az Interim Vezető Szolgáltató Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy minden rendelkezésre álló jogi (akár büntetőjogi) eszközt és lehetőséget igénybe fog venni annak érdekében, hogy megvédje szellemi tulajdonát az illetéktelen felhasználástól.

 1. A honlap használata

Az Interim Vezető Szolgáltató Kft. a honlap használatát a következő feltételek szerint engedélyezi:

 1. Csak a megjelölt tartalmak magáncélra történő letöltése engedélyezett, amennyiben azokon teljes körűen megőriznek minden szerzői jogi és egyéb, a jogtulajdonosra vagy jogosultra vonatkozó megjegyzést;
 2. A tartalom letöltése, átadása, leképezése, újrafelhasználása, publikálása, szerkesztése, továbbítása, módosítása és másolása vagy értékesítése, valamint bármilyen további hasznosítása (függetlenül az előző bekezdéstől) kizárólag az Interim Vezető Szolgáltató Kft. írásbeli jóváhagyásával megengedett;
 3. Tilos a honlap felhasználása sértő, fenyegető, megtévesztő, valótlan, pornográf, diszkriminatív, közerkölcsöt sértő vagy egyéb olyan, mások tisztességének, hírnevének, becsületének vagy testi vagy szellemi integritásának megsértésére vagy csökkentésére alkalmas anyagok elhelyezésére vagy átadására mint harmadik személyek felszólítása a büntető törvénykönyvbe vagy más jogszabályokba ütköző magatartásra. Az Interim Vezető Szolgáltató Kft. együttműködik a hatósággal a fenti tilalmat megsértő személyek azonosságának megállapítása érdekében;
 4. Tilos a honlap bármilyen jellegű reklám célra történő felhasználása, a felhasználó nem terjeszthet kéretlen e-maileket (ún. “spam”-et) vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, lánc e-mailben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.
 5. Adatvédelem

Az e-mailben vagy a honlap használata során megadott személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, stb.) az Interim Vezető Szolgáltató Kft. Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeljük.

 1. Felelősségvállalás

A honlap tartalma bármikor módosulhat, és azt mindenkor megtekinthető formában és kialakítás szerint, minden garancia vagy bármilyen jellegű ígéret, ajánlat nélkül (különösen, azonban nem kizárólagosan valamilyen adott felhasználhatóságra vagy hasznosíthatóságra vagy harmadik személyek jogaitól való mentességre vonatkozó ígéret, ajánlat nélkül) tesszük közzé. Az Interim Vezető Szolgáltató Kft. különösen nem vállal felelősséget a fórumok, blogok, viták, üzenetek, átvitelek vagy hasonlók tartalmáért.

Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hiba nélküli lesz; vagy azért, hogy a honlapon található információ teljes, pontos vagy időszerű.

Felelősséget vállalunk azért, hogy a honlap biztonságos lesz; hogy a honlap vagy a szerver, ami hozzáférhetővé teszi azt, vírusmentes lesz;

A honlap használata saját kockázatra, a látogató felelősségére történik.

A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy az Interim Vezető Szolgáltató Kft-t, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, szerződött partnereit, engedélyeseit, szolgáltatóit, kártalanítja bármely veszteség, felelősség, kiadás, kár és költség esetén, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek a honlap Ön általi használata és bármely, a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt vagy annak eredményeként merültek fel. Amennyiben Ön a honlap meghibásodását okozza, Ön vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek ezen meghibásodásból vagy annak eredményeként merülnek fel.

Az Interim Vezető Szolgáltató Kft. bármikor jogosult megtagadni a honlaphoz való hozzáférést, különösen, ha a felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megszegi.

 1. Hivatkozások

A honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozásokat. Az Interim Vezető szolgáltató Kft. ellenőrzési és befolyásolási lehetőségek híján nem tudja ellenőrizni e honlapok tartalmát, ezért nem felel azért és a honlap biztonságáért vagy az üzemeltető működéséért. Az Interim Vezető Szolgáltató Kft. kizárja felelősségét azon linkekért, amelyen a hivatkozott honlapok vagy tartalmuk:

harmadik személyek szellemi tulajdonjogait megsértik;
valótlan, nem teljes körű vagy félrevezető információkat tartalmaznak;
nem alkalmasak valamilyen meghatározott használatra vagy felhasználásra;
nem megfelelően biztonságosak;
vírusokat vagy más káros programokat vagy tartalmakat tartalmaznak;
sértő vagy rosszindulatú tartalmat tartalmaznak.

 1. A Felhasználási feltételek módosítása

Az Interim Vezető Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor, értesítés nélkül, a jelen dokumentum frissítésével módosítsa. Önre a mindenkori, aktuálisan módosított változat érvényes, ezért kérjük, rendszeresen keresse fel ezt az oldalt az aktuális feltételek megismerése céljából.

 1. Alkalmazandó jog, bírói illetékesség

A jelen Felhasználási feltételekkel, valamint a honlap Ön általi használatával kapcsolatos minden jogvita esetén a magyar jog irányadó és a magyar bíróság illetékes.