Pénzügyi terület rendbetétele

A regionális pénzügyi igazgató megbízta az Interim Kft.-t, hogy a hirtelen kilépett magyarországi pénzügyi vezetőt a lehető leghamarabb interim jelleggel pótolja, amíg a társaság a következő pénzügyi vezetőt fel nem veszi. 

Ez egy 3 hónapos intervallum volt. A magyarországi cégcsoport 9 cégből állt, az interim pénzügyi vezetőnek azonnal át kellett vennie a napi feladatokat és a tervezett projekteket.

Projekt feladatok

 • Egy társaság végelszámolásának megkezdése
 • A futó ÁFA adóvizsgálat befejezése
 • Határokon átnyúló összeolvadás folytatása
 • Egy társaság SAP integrációja
 • Egy a cégcsoportba újonnan belépő társaság konszolidációba való bevonása a meglévő SAP jelentésrendszeren keresztül
 • Különböző belső utasítások elkészítése
 • Belső folyamatok feltérképezése és fejlesztése
 • Adóbevallások beadás előtt való átnézése, ellenőrzése
 • Utalási csomagok ellenőrzése számla szintig
 • Folyamatban lévő jogi ügyek pénzügyi vonzatainak követése
 • SAP beállítása  belső ellenőrzéshez
 • Bankgaranciák meghosszabbítása, tárgyalások
 • Napi ad hoc feladatok elvégzése.

A feladatok nem voltak teljes körűen definiálva, így menet közben többször változtak. A prioritások sem voltak felállítva, így az interim pénzügyi vezetőnek kellett kitalálnia, mi lesz a fontos. 

A társaság belső felépítése változóban volt, így az is kihívás volt, hogy a megfelelő emberekkel tartsa a kapcsolatot az adott feladat elvégzése céljából. Mivel a régiós CFO mindig úton volt, így a helyi pénzügyi vezetőre hárult az a feladat, hogy a lokális csapatot úgy irányítsa, hogy a régiós CFO-nak ezzel ne legyen sok dolga.

A legnagyobb kihívás pedig az volt a feladatban, hogy a pénzügyi vezető az első pillanattól kezdve úgy kapta az információkat és feladatokat a régiós vezetőtől, mintha 20-30 éve itt dolgozna, és minden olyan régi történetet ismerne, amely a mai napig kihat a mostani helyzetre.

Mivel az interim pénzügyi vezetőnek igen széleskörű tapasztalata volt az ilyen ügyek intézésében, kb egy hét alatt felvette a fonalat és a változó elvárások ellenére fel is állította a fontossági sorrendeket.