Célunk: az elhatározott célok kockázatmentes elérése.
Ennek érdekében módszerünk fókuszában a megbízó áll. Projekt menedzsmentünk segítségével folyamatos és aktív együttműködést biztosítunk a megbízó, az interim menedzser és az Interim Kft. projekt menedzsere között annak érdekében, hogy az együttműködés hatékony legyen, és a hiba kockázatát nullára csökkentsük.

A három szereplő feladatmegosztása az alábbi:

A megbízó

 • megismerteti az Interim Kft-t a vállalattal és a feladattal,
 • kitűzi a célokat,
 • hozzárendeli a vállalati erőforrásokat,
 • biztosítja az interim menedzser részére a működéshez szükséges jogokat.

Az interim menedzser

 • felelősséget vállal a rábízott vállalat, egység vagy projekt működtetéséért,
 • a célok elérése érdekében munkatervet készít és azt végrehajtja,
 • személyes képességeit és tapasztalatát korlátlanul alkalmazza a siker érdekében,
 • támogatja a végleges vezetőt (utódját) a folyamatosság érdekében.

Az Interim Kft. tanácsadója

 • segíti a megbízót a feladat és a kívánt eredmény megfogalmazásában valamint a cégnél megvalósítandó célok kitűzésében,
 • megkeresi a szabad interim menedzsereket, elvégzi az összes járulékos tevékenységet, és átküldi a megbízónak a jelöltekről készül bemutató jelentéseket,
 • a megbízóval közösen kiválasztja az adott feladatra és cégkultúrába illő legjobb interim menedzsert, aki már az első naptól nagy hozzáadott értékkel tud dolgozni,
 • a projekt ideje alatt folyamatosan és díjmentesen további konzultációs lehetőséggel segíti a célok elérését.

A megbízás során és végén visszajelzést kérünk, hogy megbizonyosodhassunk: a megbízó elégedett az eredménnyel és a folyamatok kivitelezésével, annak módjával.

INTERIM ETIKAI KÓDEX
Az Interim Kft. menedzsmentje, munkatársai és alkalmazottai, valamint az együttműködésbe bevonni szándékozott és bevont interim menedzserek számára az alábbiakban felsorolt etikai elvek az irányadóak. Ezek az elvek az időszakos menedzser szakma alapvető értékeit tükrözik és megegyeznek a Magyar Interim Menedzsment Egyesület tagjainak etikai ajánlásaival. Az Interim Kft. célul tűzi ki, hogy együttműködő partnereit is ezen elvek alapján válogassa meg.
PROFESSZIONALIZMUS
Tevékenységüket a hivatásnak megfelelő legmagasabb szinten folytassák. Végezzék úgy munkájukat, hogy az ne vessen rossz fényt a szakmára.
INTEGRITÁS
Kereskedelmi tevékenységüket feddhetetlenül folytassák, kerüljék az olyan magatartást, mely megtévesztő vagy félrevezető lehet.
SZAKÉRTELEM
Minden időszakos menedzseri megbízást hozzáértéssel, megfelelő felkészültséggel, alaposan és időben végezzenek.
OBJEKTIVITÁS
Pártatlanul és objektíven ítéljenek minden megbízásuk során a tények figyelembevételével.
PONTOSSÁG
Törekedjenek a pontosságra minden ügyféllel és az egyéb partnerekkel történő kommunikáció során; ösztönözve ezzel partnereiket, hogy ők is hasonlóképpen járjanak el az információcsere pontosságának érdekében.
ÉRDEKKONFLIKTUSOK
Törekedjenek a konfliktusok kiküszöbölésére vagy mielőbbi tisztázására a folyamatban lévő, illetve a már lezárt megbízások kapcsán (beleértve a közvetlen versenytársakkal felmerülő konfliktusokat is).
MEGBÍZHATÓSÁG
Teljes mértékben tartsák tiszteletben az ügyfél által rájuk bízott bizalmas információkat.
LOJALITÁS
Lojálisan járjanak el megbízásaik során az ügyfeleik érdekeit képviselve, tekintet nélkül a megbízásban részt vevő egyéb felek gazdasági érdekeire.
ÁTADÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Készüljenek fel a feladatok átadására az időszakos szerződés lejártával
EGYENLŐ ESÉLY
Biztosítsanak egyenlő esélyt és értékeljenek tárgyilagosan minden potenciális jelöltet az időszakos menedzseri pozíció betöltésére.
KÖZÖS ÉRDEK ÉS LEGALITÁS
Tevékenységüket mindig a közös érdekek figyelembevételével folytassák a helyi jogi szabályoknak megfelelően.